آموزش و مشاوره قبل از ازدواج چيست؟

بايد اذعان داشت که در بيشتر موارد زوجين به ندرت اتفاق مي افتد که در اين جلسات شرکت کنند، اما به هر حال در اين ميان عده ي انگشت شماري نيز هستند که در جلسات آمادگي قبل از ازدواج شرکت مي کنند. تعداد اين جلسات مي تواند از يکي دو جلسه شروع شده و تا چندين مرحله ادامه پيدا کند. گاهي اوقات دفتر ارزيابي و آموزش مهارت ها نيز به آن اضافه مي شود. به هر حال محتوي و مدت زمان اين نوع جلسات مشاوره به جهت گيري زوجين ومشاوران بستگي دارد؛ اما متاسفانه هميشه نمي توان در يکي دو جلسه کليه مواردي را که زوجين بايد نسبت به آن آگاهي پيدا کنند را مطرح کرد و در يکي دو جلسه همه ي مطالب مهم را تحت پوشش قرار داد.

کلاسهاي آموزشي و جلسات مشاوره قبل از ازدواج را مي توان به عنوان نوعي رويکرد مکمل و يا متناوب در نظر گرفت که خانم ها و آقايون نامزد کرده را با مهارت ها، عادات، و نگرش هاي يک زندگي موفق آشنا کرده و با آموزش تکنيک هاي غني، راه را براي رسيدن به موفقيت هموار مي سازد. زوجين همچنين با بهره گيري از اين روش ها مي توانند انتظار يک زندگي موفق و طولاني مدت را داشته باشند. بايد توجه داشت که اين نوع جلسات در رديف کلاس هاي آموزشي قرار مي گيرند و نه درماني. برخي از اين جلسات آموزشي وابسته به ارگان هاي مذهبي هستند و برخي ديگر از سوي گروهک هاي غير مذهبي برگراز مي گردند. در اين جلسات مباحث عامي که ممکن است هر زن و مرد تازه ازواج کرده اي با آن برخورد کنند، مطرح مي گردد. برخي از افراد تصور مي کنند که اين نوع آموزش ها مانند تعليم رانندگي يا آمادگي براي امتحان معمولي و پيش پا افتاده هستند اما بايد به اين افراد گوشزد کرد که چنين نيست؛
کتاب اخير “سوزان پيور” با عنوان: “سوال سخت: 100 سوال که بايد پيش از گفتن “بله” از خود بپرسيد” در ميان پرفروش ترين کتاب هاي سال قرار دارد. خواندن اين کتاب مي تواند به افرادي که قصد ازوداج دارند کمک کند تا وارد يک فضاي حمايت کننده شده و چهارچوبي خاص را در نظر بگيرند که به واسطه ي آن بتوانند اين سوالات را از خود پرسيده و ببينند با پاسخ هايي که به آنها مي دهند آيا مي توانند در زندگي با فرد مورد نظر به موفقيت دست پيدا کنند يا خير.

هر نوع آموزش هاي مقدماتي که زوجين براي خود انتخاب مي کنند – چه مذهبي و چه انواع غير مذهبي – به هر حال بايد شامل فعاليت هايي باشد که به آنها توانايي ها و مهارت هاي بالايي را مي دهد تا بتوانند با چالش هاي اجتناب ناپذير زندگي مواجه شده و آنها را در يک رابطه ي سرسپرده قرار داده و قابليت زندگي مشترک را به آنها اعطا کند.

دسته بندی : مرکز مشاوره