خدمات مشاوره ای پس از انقلاب اسلامی 

پس از انقلاب اسلامی، برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس، تا زمان تهیه طرح های اجرایی هماهنگ با هدفهای انقلاب اسلامی تغییراتی داشت که بالاخره در سال 1367 طرح استفاده از خدمات مشاوره ای در دبیرستانها به تصویب مراجع ذیربط در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت رسید و تربیت مشاوران در سطح های کارشناسی و کارشناسی ارشد و در سالهای اخیر دکتری در دانشگاههای کشور مجددا معمول گردید.

در دیگر بخشهای اجتماعی نیز، خدمات مشاوره ای به تدریج گسترش یافت، زیرا وقوع جنگ تحمیلی، اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، افزایش بی رویه جمعیت، مهاجرتها و صدها عامل دیگر، احساس نیاز به خدمات مشاوره ای را افزایش دادند، چنان که در بسیاری از نهادها مانند سازمان بهزیستی کشور، انجمن اولیا و مربیان، بنیاد شهید و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاهها، شهرداری ها و غیره، مراکز خدمات مشاوره ای تاسیس شدند، پا به پای این گروههای دولتی تا نیمه دولتی، مراکز خصوصی نیز در شهرهای بزرگ و به شکل خودجوش پا گرفتند که تا اوایل دهه هفتاد، خدمات مشاوره ای آنها اغلب به جنبه های راهنمایی تحصیلی و به ویژه انتخاب رشته دانشگاهی محدود می شد. اما به تدریج جنبه های دیگر خدماتی را نیز شامل شدند و در مجموع، طرز کار محدود و گاه توام با مسائل حقوقی و اخلاقی این مراکز، توجه خاص و نظارتی علمی و دقیق را می طلبد.

بدین ترتیب می توان گفت که مشاوره علمی در ایران مراحل زیر را سپری کرده است

– مرحله اول: فاصله سالهای 1332-1350 که دوره آماده سازی و زمینه سازی است.

– مرحله دوم: فاصله سالهای 1350-1358 که مرحله شروع اولیه و پیاده شدن ناقص مشاوره در آموزش و پرورش است.

– مرحله سوم: فاصله سالهای 1358-1364 که دوره رکود و فترت است.

– مرحله چهارم: فاصله سالهای 1364-1370 که دوره آماده شدن بستر و زمینه برای احیا و بازسازی مشاوره در کشور است.

– مرحله پنجم: از سال 1370 تا اکنون که در این مرحله در حیطه امور علمی فعالیتهایی از قبیل موارد زیر صورت گرفته است.

الف) رشد علمی و تامین دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی و آزاد

ب) تدوین دوره دکتری از سال های 70 تا 76 در هر دو دانشگاه

ج) رشد و توسعه ترجمه ها و تألیف ها در زمینه مشاوره: چنان که در اوایل انقلاب تنها حدود 30 عنوان کتاب در زمینه مشاوره وجود داشت و در حال حاضر شماره آنها به 100 عنوان کتاب رسیده است.

هـ) برگزاری سمینارهای مختلف در زمینه مشاوره

و) تاسیس انجمن مشاوره در سال 1375

این اقدامات اساساً دولتی و تقریبا رایگان بوده و از آنجا که هدف مراجعان در بسیاری از موارد، به استفاده از امکانات مالی و مادی این مراکز محدود می شد، چندان اثر رشدی و یادگیری در پی نداشت.

دسته بندی : مرکز مشاوره